Header Ads

ราชบุรี ข่าว - ทหาร พล.พัฒนา 1 แจกจ่ายน้ำให้ประชาชนที่ประสบภัยแล้งวันที่ 23 ม.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หมู่บ้านหนองสะเดาล่าง หมู่ที่ 4 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี กำลังพลจิตอาสา จากกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายสุริยวงศ์ ได้นำรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ออกแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง หลังได้รับเรื่องจาก นายประสาน เจริญสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.หินกอง น้ำในแท้งค์น้ำของหมู่บ้านหมด ไม่มีเพียงพอให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ใช้อุปโภคบริโภค เนื่องจากปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งค่อนข้างรุนแรงและมาเร็วกว่าทุกปี ทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้ผลิตน้ำดื่มและน้ำประปาก็มีสภาพตื้นเขิน แห้งขอด ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง

พลตีร ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 จึงสั่งการให้กำลังพลจิตอาสา ของกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายสุริยวงศ์ เร่งนำรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ และนำน้ำเติมให้แท้งค์น้ำของหมู่บ้าน จำนวน 6 แท้งค์ รวมปริมาณน้ำทั้งสิ้น 12,000 ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งให้กับประชาชน ตามโครงการของกองทัพบก "ราษฎร รัฐ ช่วยภัยแล้ง"

โดยทางประชาชนที่ได้รับน้ำ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่มีโครงการแจกน้ำฟรี และต้องขอขอบคุณทางทหารเป็นอย่างมาก ที่ได้นำน้ำมาแจกจ่ายให้กับประชาชน ได้ใช้อุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในครั้งนี้

///////////////////////////////////

ข่าวโดย...สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.