Header Ads

ร้อยเอ็ด/... ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำ(ข้าวจี่ยักษ์ทาไข่ใส่น้ำอ้อย) นน.1600 กม..ที่อำเภอโพธิ์ชัย        วันนี้พุธที่ 22 ม.ค.2563 เวลา 17.30 น.ณ.บริเวณบึงศรีจำรูญม.17 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด.นายวันชัย  คงเกษม ผวจ.มอบหมายให้นายเลิศบุศย์  กองทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานงานแถลงข่าวงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย  ประจำปี 2563.ปี้นี้กำหนดจัดงาน 13-16 ก.พ.2563นี้
         สืบเนื่องจากประชากรอำเภอโพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด.   ส่วนมากนับถือศานาพุทธ และชาวอิสานมีความเชื่อว่าอานิสงส์ของการทานข้าวจี่ให้พระสงฆ์ได้ฉันท์จะบรรลุโสดาปัตติผลในอนาคตกาล บุญปั้นข้าวจี่เรียกว่าวันทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาหรือบุญเดือนสาม  ดังโบราณว่าไว้"เดือนสามค้อยเจ้าหัวคอยปั้นเข้าจี่ เข้าจี่บ่ใส่น้ำอ้อยจัวน้อยเช็ดน้ำตา" หรือ "เถิงเมื่อเดือนสามได้จงพากันทำเข้าจี่ ไปถวายสงฆ์เจ้าเอาแท้หมู่บุญ"
         นายสมหวัง วงศ์คำ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อจรรโลง และรักษาไว้ซึ้งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
2.เสริมสร้างความสามัคคิ และปรองดองของคนในชาติ นำมิติทางวัฒนธรรมแก้ปัญหา
3.นำทุนทางวัฒนธรรมกระตุ้นให้เกิดคุณค่าทางสังคม
4.ส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.โพธิ์ชัย  ถิ่นไดโนเสาร์ใจดี คอยาวหางยาวชนิดกินพืช ฟอสซีลหอย 130 ล้านปี.ที่ภูกุ้มเข้า ต.คำผะอุง      ***หมายเหตุ***
         ส่วนประกอบข้าวจี่ยักษ์ ความยาว  700 เซนติเมตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง  300.ซม.วัดรอบวง 936 ซม.ความสูง  350 ซม.ข้าวเหนี่ยว=20 กระสอบ  ไข่ไก่  500 ฟอง  ถ่านปิ้ง 10 กระสอบ  หวดหนึ่งข้าว 20 ชุด .ใช้คนปิ้งข้าวเหนียว 30คน/วัน   กาลามังหม่าข้าวเหนียว 40 ใบ.(หม่าข้าวเหนียว เวลา 20.00-04.00น.)  จี่ข้าวเสร็จน้ำหนักร่วม 1,600.กก.
ข่าวโดย...สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.