Header Ads

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สนับสนุนรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้ประชาชนพื้นที่บ่อไร่ จังหวัดตราดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค


ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สนับสนุนรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้ประชาชนพื้นที่บ่อไร่ จังหวัดตราดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
         พันเอกอมรินทร์ เทศนธรรม  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14  จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ร่วมกับชุดมวลชนสัมพันธ์ที่ 1304 กองทัพเรือออกแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนบ้านตางามหมู่ที่ 5 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

               พ.อ.อมรินทร์ เทศนธรรม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 กล่าวว่า การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ออกแจกจ่ายให้บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยในเบื้องต้นได้มีการประสานไปยังผู้นำหมู่บ้านทุกพื้นที่ ช่วยตรวจสอบว่ามีพื้นที่ไหนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนต้องการขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14  เบอร์โทร 039-591019

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าว จ.ตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.