Header Ads

พะเยา ท้องถิ่นพะเยาจัด เดิน -​วิ่ง มินิฮาฟ มารธอน ท้าลมหนาว 10 องศาชาวจังหวัดพะเยาเดินทางมาร่วมกิจกรรมเดิน -​ วิ่งกันตั้งตี4 ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิอยู่ที่ 10 องศา โดยท้องถิ่นจังหวัดพะเยาได้มีการจัดกิจกรรมเดิน -​ วิ่ง มินิฮาฟ มารธอน ระยะทาง 4.5  กม.และ  11 กม. การจัดกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้โดยมีนายชนก  มากพันธ์  ปลัดจังหวัดพะเยาเป็นประธาน  และนางธิดา  ไกรนรา  ท้องถิ่นจังหวัดพะเยาได้นำประชาชนออกกำลังกายก่อนที่จะมีการวิ่งมินิฮาฟ  มารธอน นอกจากนี้ยังมี  นายธีเดช  ศรีวิราช สส.พรรคประชารัฐเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 ในการจัดกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทย เดิน -​วิ่ง มินิฮาฟ  มารธอนเฉลิมพระเกียติ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร รามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคล  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี  และนำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนการศึกษา บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม  2562 ในมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี แต่มีฐานะยากจนให้มีโอกาศได้รับการศึกษา   กิจกรรมครั้งนี้มีทั้งเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุให้ความสนใจในกิจกรรม เดิน -​วิ่งเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1500 คนภาพ/ข่าว  พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.