Header Ads

ผู้ว่าฯพะเยา ประกาศห้ามเผา 1 ก.พ. ถึง 30 เม.ย. 63 พร้อมสั่งคุมเข้ม สถานการณ์การไฟป่าหมอกควัน ขณะที่ค่าฝุ่นควันยังสูงต่อเนื่องนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2563 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา พร้อมเปิดเผยถึง สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้ออกประกาศ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม 90 วัน ห้ามการเผาทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึง 30 เมษายน 2563  โดยในเขตพื้นที่ชุมชนห้ามมิให้มีการกำจัดวัชพืชขยะหรือสิ่งอื่นใดโดยการเผาโดยเด็ดขาด  การไฟเผาในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหา  สำหรับในเขตทาง ห้ามมิให้มีการดำเนินการจุดไฟเผาในพื้นที่ริมทางหลวงและริมทางหลวงท้องถิ่น  และห้ามเผาในเขตอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าไม้   หากมีการลักลอบเผาให้ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าไม้ อีกด้วย             ขณะที่สถานการณ์หมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีปริมาณหมอกควันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุด สามารถวัดได้ PM  2.5 อยู่ที่  71 ไมโครกรัม PM 10 เท่ากับ   96 ไมโครกรัม เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้ขณะนี้มีหมอกควันปกคลุมเป็นจำนวนมากไปทั่วจังหวัด และประชาชนส่วนใหญ่ จะสวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้าน ทำกิจกรรมต่างๆ หรือ ขับขี่ยานพาหนะภาพ/ข่าว  พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.