Header Ads

วิ่งการกุศล UTDRUN 111 ปี สุภาพบุรุษโรงเรียนชาย

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นประธานเปิดงานวิ่งการกุศล “ยูที่ดีรัน หนึ่งร้อยสิบเอ็ดปี สุภาพบุรุษโรงเรียนชาย” โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อฉลองวาระที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้ดํารงศักดิ์ศรีของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษโรงเรียนชายมาเนิ่นนานครบ 111 ปี โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสนับสนุนส่วนบุคคลจํานวนมาก

ดร.ชลายุทธ ครุฑเมือง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ กล่าวว่า โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันการศึกษาอันเก่าแก่เคียงคู่จังหวัดอุตรดิตถ์มาเนิ่นนาน เป็นศูนย์รวมสหศิลปวิชชาการอันทรงคุณค่าที่โบราณาจารย์ทุกท่านต่างทุ่มเททําหน้าที่ โดยคาดหวังให้ลูกศิษย์ที่รักนั้น “เป็นคนเต็มคน” เป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่งดงามทั้งกายและใจ ถือเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 110 ปี และกําลังจะครบรอบ 111 ปีในอีกไม่กี่วัน
โดยมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร และนักวิ่งทั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง สมัครเข้าร่วมวิ่ง จำนวน 3,350 คน เงินรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนในโอกาสต่อไป

***** นำรัก  สมบัติ  (อุตรดิตถ์) 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.