Header Ads

นครสวรรค์///ชาวอำเภอหนองบัวเดินหน้าคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ rdf


   เมื่อวันที่24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าจากขยะrdf ที่มีการก่อสร้างในหมู่ที่17 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ออกมาชุมนุม คัดค้านประมาณ 300 คน เพื่อทวงถามความชัดเจนในเรื่องที่ประชาชนสงสัยในเรื่องการรับฟังความคิดเห็น ประมวลหลักการปฏิบัติ(Code Of Practice : COP)  ว่าไม่โปร่งใส เรื่องการขอใบอนุญาตต่างๆและการติดตามคดีปลอมแปลงเอกสารลายมือชื่อ โดยมีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว  พร้อมด้วยปลัดอำเภอ พ.ต.อ.เอกชัย พัฒนาดี ผกก.สภ.หนองบัว พ.ต.ท.อภิชา ปวรกฤฏร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองบัว นายปฏิภาณ แก้วรินขวา ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต3 นครสวรรค์ (กกพ.)และคณะ รถกู้ชีพโรงพยาบาลหนองบัว เทศบาลตำบลหนองบัว และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ความสะดวกและดูแลความปลอดภัย บรรยากาศในการชุมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ตัวแทนผู้ชุมนุมได้ซักถามหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางคดีปลอมแปลงเอกสารลายมือชืีอ ทางด้าน ผกก.สภ.หนองบัว ได้ชี้แจงกับผู้ชุมนุมว่าเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่วนในเรื่องการออกใบอนุญาตต่างๆทาง กกพ.จังหวัดนครสวรรค์ก็ตอบในประเด็นที่อยูในอำนาจของตนเอง ทำให้ประชาชนที่มาชุมนุมยังไม่หายความสงสัยในการออกใบอนุญาตการก่อสร้างเนื่องจากบางข้อคำถามนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐอื่นๆ จึงให้มีการนัดหมายใหม่อึกครั้งในวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัว โดยมีท่านนายอำเภอหนองบัว นายชนาธิป โคกมณี เป็นสื่อกลางที่จะประสานงานเชิญหน่วยงานต่างๆเช่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ กกพ.จังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องการอนุญาตก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะ rdf ในพื้นที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ มาร่วมประชุมแก้ไขปัญหาต่อไป


////ทีมข่าว รอบรั้วภูธร....รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.