Header Ads

เดิน-วิ่ง การกุศล Phichai Run 2019 หาทุนทรัพย์ปรับปรุงอาคาร จัดซื้อเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพิชัย

     ที่บริเวณอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก ม.9 บ้านห้วยคา ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล Phichai Run 2019 โดยมี นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา  นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย นายแพทย์ทศนาถ อำพนนวรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพิชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ ประชาชน ร่วมงานในครั้งนี้นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย กล่าวว่า การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล Phichai Run 2019 เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพอำเภอพิชัย และโรงพยาบาลพิชัย อ.พิชัย เพื่อหาทุนทรัพย์ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมทั้งปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลพิชัย อีกทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้  ประชาชนในเขตอำเภอพิชัยและพื้นที่ใกล้เคียง ได้หันมาออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการประชาสัมพันธ์  ถึงความภาคภูมิใจของคนอำเภอพิชัยและชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ถึงชื่อเสียงของวีรชนคนกล้าพระยาพิชัยดาบหัก ขุนพลคู่พระทัยพระเจ้าตากสินมหาราช ในวาระอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก จากวัดราชคฤห์วรหวิหาร กลับสู่บ้านเกิดที่บ้านห้วยคาอีกด้วย  
สำหรับระยะทางการเดินวิ่งการกุศลครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ วิ่งมินิฮาฟมาราธอน ระยะ 10.5 กิโลเมตร, การวิ่ง  FUNRUN ระยะ 5 กิโลเมตร และเดิน-วิ่ง ระยะ 3 กิโลเมตร โดยมีผู้สนใจทั้งประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง ลงสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 3,400 คน พร้อมใจกันมาออกกำลังกายและร่วมสร้างกุศลไปด้วยกัน***** นำรัก  สมบัติ  (อุตรดิตถ์)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.