Header Ads

ชาวปราจีนบุรีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


***วันนี้ 28 ธ.ค.62 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธาน นำคณะข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ข้าราชการทหาร ตำรวจ ศาล อัยการ ประชาชนจิตอาสา ถวายราชสักการะในงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วีนที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ที่ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่าให้ประชาชนชาวไทยได้มีผืนแผ่นดินอาศัยอยู่มาชั่วลูกหลานในประเทศไทย ธ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว ชาวจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดพิธีบวงสรวง ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และถวายราชสักการะ เพื่อเทิดทูนพระองค์ในความรักชาติ ความกล้าหาญและเสียสละ  ณ วัดบางคาง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ****สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 พระราชสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2277 พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถ รอบด้าน ทั้งการวางแผนการรบ จนสามารถขับไล่ทหารพม่าออกไปจากราชอาณาจักรกอบกู้เอกราชได้สำเร็จภายในเวลา 7 เดือน นับตั้งแต่ที่เสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ. 2310

..............ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ 087-8789225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.