Header Ads

เชียงใหม่ - บริจาคโรงศพให้ผู้ตายไร้ญาติหรือยากจน

มอบโรงศพให้คนไร้ญาติหรือคนยากจน ใน วันมหามงคลวันพ่อแห่งชาติ โดยผู้มีใจกุศลจำนวนมาก ได้ร่วมในการมอบโรงศพให้แก่ศพไร้ญาติ  จากแรงบุญและแรงศรัทธาที่ผู้มีจิตเมตตามอบปัจจัยที่ได้เดินทางมาร่วมทำบุญและมาไม่ได้ส่งเงินมาร่วมทำพิธีถวายโลงศพ  ซึ่งสามารถรวบรวมปัจจัยได้ทั้งสิ้น  326,404  บาท  จัดซื้อโลงศพพร้อมอุปกรณ์ได้  163  โลง  ในปี 2562 ทำบุญโลงศพอีกในวันพ่อแห่งชาติ โดยทางพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ (พระอาจารย์ขาว) เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน ร่วมทำบุญโลงศพ  ถวายวัดลัฏฐิวัน โลงศพละ 2,000 บาท (โลงศพ 1,800 บ.ผ้าห่อศพ 100 บ.น้ำมันเผาศพ 100 บ.) เพื่อมอบให้แก่ศพไร้ญาติในวันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม  2562  นั้น ขอขอบพระคุณ  ชมรมกีฬายิงปืนกองพันพัฒนาที่ 3 เชียงใหม่  โดยว่าที่ร้อยตรี  บำรุงเกียรติ  วินัยพานิช  นายอำเภอดอยเต่า  จ.เชียงใหม่  และผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 3 ที่ได้รวบรวมปัจจัยจากการแข่งขันกีฬายิงปืนได้เป็นจำนวนเงิน  58,400  บาท  ตลอดทั้งญาติธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่าน  และต้องขอขอบคุณน้องๆ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งแม่แตงที่ได้จัดทำบัญชีผู้ร่วมบริจาคเงินและคณะญาติธรรมที่ได้นำอาหารมาเปิดโรงทานในครั้งนี้ด้วย โดยทาง นายศุภอรรถ  เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์  ได้ทำหน้าที่เป็นคนดำเนินการทุกอย่างขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือกันจนได้เงินมาดำเนินการช่วยเหลือจัดซื้อโลงศพพร้อมอุปกรณ์ได้  163  โลง ปี2563  ขอกุศลที่ทำไปเกิดกับทุกท่านให้โชคดีตลอดไป
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.