Header Ads

จ.อุทัยธานี !! ปลัดอำเภอลานสักลงพื้นที่ ออกบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการ ณ พื้นที่อำเภอลานสัก


เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยมีนายพงศธร สุกันทา ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อม นายจำนงค์ อ่อนน้อม อส.อำเภอลานสัก เจ้าหน้าที่อำเภอลานสักร่วมกับศูนย์บริการทะเบียนภาค ภาค 6 จังหวัดอุทัยธานี ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
โดยครั้งนี้นายอำเภอลานสักได้มอบหมายให้นายพงศธร สุกันทา ปลัดอำเภอฝ่ายผู้รับผิดชอบงานบัตรประจำตัวบัตรประชาชนในครั้งนี้ การออกให้บริการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ มีทั้งหมดจำนวน 3 ราย น.ส.สมคิด บุญใบ อายุ 38 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 93/3 ต.ลานสัก มีสภาพพิการร่างกายตั้งแต่กำเนิด นายวินิช เริงเขตกรณ์ อายุ 38 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 120 ม.2 ต.น้ำรอบ มีสภาพพิการร่างกายตั้งแต่กำเนิด น.ส.บุหงา จันทร์จินดา อายุ 47 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 59 ม.3 ค.ทุ่งนางาม โดยทั้ง 3 รายนี้ ไม่เคยได้รับการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน ทั้งนี้ทางอำเภอลานสัก ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนทั้ง 3 รายนี้ด้วย เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน

/////////สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441
 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.