Header Ads

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจราชการและติดตาม งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีวันที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 14:00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสอนศิริฟาร์ม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อตรวจราชการและติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด 4762.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,976,475 ไร่ แบ่งการปกครองเป็น 7 อำเภอ 64 ตำบล 708 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 13 เทศบาล และ 56 องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำขวัญประจำจังหวัด คือ ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้เรื่องเขตเมืองทวารวดี

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ทำนา ทำสวนผลไม้ ทำให้ประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีมีผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพ กับผลไม้ที่เป็นที่รู้จัก เช่น ทุเรียน กระท้อน มะปราง มะยงชิด โดยเฉพาะทุเรียน ได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นทุเรียน GI ทำให้ทุเรียนจากปราจีนบุรีมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศทุกปีและเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำรายใหญ่ ได้แก่ อำเภอบ้านสร้าง ซึ่งทำรายได้สู่ประชากรในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นอย่างมาก


ด้านปศุสัตว์มีสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกได้แก่การเลี้ยงสัตว์ปีกในระบบอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออกจำนวน 432 ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อส่งออกจำนวน 1 แห่ง โดยส่งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรป ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน ส่วนการผลิตสุกรในระบบอุตสาหกรรมมีจำนวนฟาร์มที่เป็นมาตรฐานจำนวน 136 ฟาร์ม ซึ่งผลิตสุกรป้อนในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศบางส่วน และมีโรงฆ่าสุกรผ่านระบบมาตรฐาน GMP จำนวน 2 แห่ง ซึ่งโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานสามารถส่งสัตว์ไปตลาด Modern Trade ได้แก่ Big C Tesco Lotus Makro ในสวนโคกระบือนั้นการเลี้ยงยังเป็นเกษตรกรรายย่อยและยังคงต้องมีการพัฒนาระบบการเลี้ยงเพื่อให้ได้มาตรฐานและมีผลผลิตที่เพียงพอเพื่อส่งไปยังตลาดต่างๆต่อไปปัจจุบันมีโคเนื้อ 12,371 ตัว กระบือ 8,314 ตัว และในวันเดียวกันได้เข้าตรวจเยี่ยมความฝ่ายไทยเลขที่ 66/14 หมู่ที่ 2 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เจ้าของฟาร์ม นายพรหมพิริยะ สอนศิริ ปัจจุบันเลี้ยงควายทั้งหมด 260 ตัวแบ่งออกเป็น พ่อพันธ์ 2 ตัว แม่พันธุ์ 160 ตัว แม่รีดนม 40 ตัว และลูกควาย 58 ตัว ความหมายไทยเป็นความที่ได้มาตรฐานทั้งสถานที่วิธีการเลี้ยงและการคัดเลือกพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ทำให้ได้ความที่มีรูปร่างขนาดใหญ่สมบูรณ์เป็นที่ต้องการของตลาดจุดเด่นของฟาร์มอยู่ที่การเลี้ยงควายไทยขายนมใน โรงเรือนแบบปราณีตเน้นความสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็น ควายได้รับการตรวจโรคและได้รับการรับรองความปลอดโรคจากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ปัจจุบันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากนมควายไทยพร้อมดื่มต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมได้แก่ โยเกิร์ต พุดดิ้ง สบู่ และครีมบำรุงผิว ตลอดจนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเขา ได้แก่ หวี ไม้เกาหลัง และหนังสติ๊กเป็นต้น

ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ 087-8789225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.