Header Ads

ชุมพร - ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวน รับมืออาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยี


วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร พลตำรวจตรี วิมล พิทักษ์บูรพา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล เป็นที่พึงพอใจของประชาชน โดยมีข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานสืบสวน ของแต่ละสถานีตำรวจในสังกัด กองกำกับการสืบสวนฯ, กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 และทีมสตาฟ รวมจำนวน 103 นาย เข้าร่วมการอบรมระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562


   พลตำรวจตรี วิมล พิทักษ์บูรพา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร กล่าวว่า "ปัจจุบันรูปแบบของอาชญากรรมส่วนใหญ่ ที่เกิดขึ้นจะมีพฤติการณ์ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเทคโนโลยี เช่น ขั้นตอนการวางแผนก่อเหตุ อาจมีการติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ระหว่างกลุ่มคนร้ายด้วยกัน หรือติดต่อกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมโดยตรง, ขั้นตอนการก่อเหตุและหลบหนี อาจมีความเคลื่อนไหวของคนร้าย ยานพาหนะ ถูกบันทึกไว้ ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, ภายหลังการก่อเหตุสำเร็จแล้ว อาจมีการโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ระหว่างกลุ่มคนร้ายด้วยกัน หรือค่าจ้างจากผู้จ้างวานให้ก่อเหตุ เป็นต้น

         การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนดังกล่าวของคนร้าย ล้วนแต่มีร่องรอยพยานหลักฐานเกิดขึ้นทั้งสิ้น หากแต่ประจักษ์พยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตาโดยตรง ดังนั้น การที่จะหยิบยกเอาพยานหลักฐานเหล่านี้ มาใช้ในการสืบสวนสอบสวน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแต่ละประเภท ต้องฝึกฝนและใช้ในการทำงาน จนเกิดความชำนาญ ด้วยเหตุนี้จึงได้ให้การสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมในวันนี้ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ จากกองบังคับการสืบสวน ตำรวจภูธรภาค๘ และคณะ มาถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมพร้อมฝึกภาคปฏิบัติควบคู่ไปด้วย       การฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านสืบสวน ให้เกิดทักษะและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะหลักการและแนวคิดในการสืบสวน การวิเคราะห์เชื่อมโยงอาชญากรรม การสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลกล้องCCTV ซึ่ง ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ได้รับงบประมาณจากจังหวัดชุมพร ในการติดตั้งกล้องCCTVในพื้นที่ หัวหน้าสถานีตำรวจแต่ละพื้นที่ ต้องรับรู้ข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด/ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร

ถ่ายภาพ ภุขงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.