Header Ads

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว


    นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดหนองงูเหลือม  ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ซึ่งทางจังหวัดได้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่  ภายในงานมีหน่วยงานต่างๆ นำบริการไปให้บริการประชาชน ทั้งการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านอาชีพ  การบริการด้านสาธารณสุข การจัดหางาน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าชุมชน  โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนหนังสือ และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ยากจนและขาดแคลนอีกด้วย
 !!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0641422919!!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.