Header Ads

ระยอง -พิธีอัญเชิญพระพุทธอังคีรส และพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนสักการะพระพุทธอังคีรส และคล้องพวงมาลาพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ สวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครู ข้าราชการ พนักงานจ้างสังกัด อบจ.ระยอง และ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ร่วมกันตั้งขบวนแห่เคลื่อนที่จากสวนศรีเมือง เคลื่อนขบวนไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง เพื่ออัญเชิญพระพุทธอังคีรส และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นประดิษฐานบนแท่นพิธี พร้อมทั้งถวายเครื่องสักการะ จากนั้น นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้นำเหล่าผู้ร่วมงาน ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงเพื่อเป็นสิริมงคลและให้การจัดงาน “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง” ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562  ถึง วันที่ 3 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ให้เป็นไปอย่างราบรื่นภาพ/ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ อบจ.ระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.