Header Ads

สระแก้ว - พล.อ.สุรยุทธ์ เปิดงานสถาปนาศูนย์การเรียนรู้ฯมูลนิธิรัฐบุรุษ จ.สระแก้ว


    สระแก้ว - พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ เปิดงานวันสถาปนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ ครบรอบปีที่ 9 เปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ และ รูปปั้น ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

    เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ จัดงานวันสถาปนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ ครบรอบปีที่ 9 ที่ บ้านซับใหญ่ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ พร้อมด้วย นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ โดยภายในพิธีได้มีการประกอบพิธีสงฆ์ และพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ และสักการะรูปปั้น ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิรัฐบุรุษ มอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนและใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมของรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

    ทั้งนี้ สำหรับงานวันสถาปนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ ครบรอบปีที่ 9 นั้น จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกคุณความดี และคุณูปการของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิรัฐบุรุษ และศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนรู้ฯ ซึ่งได้ทุ่มเท เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาและบริหารจัดการสวนยางพาราของศูนย์การเรียนรู้ฯ จนได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP จำนวนหนึ่ง

    สำหรับศูนย์ดังกล่าวฯ อยู่ระหว่างเตรียมรับการประเมินในการผลิตยางแผ่นอบแห้ง เพื่อให้ได้การรับรองตามมาตรฐาน GMP อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนงานศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ ด้วยดีตลอดมา โดยศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2543 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิรัฐบุรุษ ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในปณิธานว่า "ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและจงรักภักดี" ภายใต้อุดมการณ์ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

    อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ฯได้รับบริจาคที่ดินจาก คุณกัลยาณี พรรณเชษฐ์ ประธานกลุ่ม MMC สิทธิผลมอเตอร์ เนื้อที่จำนวน 1,440 ไร่ บริเวณบ้านชับใหญ่ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จากนั้น ได้มีดำริให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวพัฒนาเป็นสวนยางพารา เพื่อเป็นตัวอย่างการเพิ่มรายได้ การสร้างงานและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่มูลนิธิรัฐบุรุษฯ อันจะทำให้มีเงินทุนที่จะพัฒนาสาธารณะประโยชน์ ในการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาสุขภาพอนามัย และช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นได้ในระยะยาว มูลนิธิรัฐบุรุษฯ จึงได้จัดสรรพื้นที่ปลูกยางพารา จำนวน 1,200 ไร่ เพื่อจัดทำ “โครงการสาธิตการทำสวนยางพารามูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ” (ศกร.มรป.) ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ช่วยเหลือราษฎรในท้องถิ่น ให้มีงานทำ จำนวน 120 ครอบครัว แบ่งเป็นแรงงานกรีดยาง 45 ครอบครัว แรงงานแปรรูป 15 ครอบครัว และแรงงานเสริมกิจกรรมเฉพาะอื่นๆ จำนวน 60 ครอบครัว.

 นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.