Header Ads

อากาศเย็นส่งผล โคนมอารมณ์ดี กินเยอะส่งผลให้น้ำนมมีปริมาณเพิ่มขึ้น คุณภาพขายได้ราคางาม


               ที่บ้านพุเลียบ หมู่ 4 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงโคนมเป็นอาชีพเป็นจำนวนมาก เกษตรกรเจ้าของฟาร์มหลายรายบอกว่าอุณหภูมิลดลง ทำให้อากาศค่อนข้างเย็นสบาย ไม่หนาวหรือไม่ร้อนจนเกินไป เป็นผลดีต่อสุขภาพโคนม อารมณ์ดี กินอาหารได้มากขึ้น ทำให้ผลผลิตน้ำนมค่อนข้างมีคุณภาพดีและมีปริมาณมากตามไปด้วย               นายคณิต จันทร์กรณ์ เจ้าของฟาร์มโคนมบ้านดินฟาร์ม บอกว่า ทำฟาร์มโคนมมานานกว่า 10 ปีมีโคนมกว่า20ตัวเล่าว่า การเลี้ยงโคนมค่อนข้างละเอียดอ่อนต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี โดยเฉพาะเรื่องสภาพอากาสมีผลต่อคุณภาพนมและปริมาณน้ำนมมาก หากมีอากาศร้อนมากก็ทำให้หงุดหงิดโคจะกินน้อยน้ำนมไม่ค่อยดี หรือหนาวมากก็กระทบต่อสุขภาพของโคนมถึงขั้นปอดบวมได้ ในขณะนี้สภาพอากาศนั้นค่อนข้างดีเนื่องมีอากาศเย็นกำลังดีไม่ถึงหนาวจัด โคนมที่เลี้ยงไว้ค่อนข้างกินอาหารดี นมที่รีดได้ก็มีปริมาณสูงถึง300- 360 ลิตรต่อวัน และคุณภาพน้ำนมค่อนข้างดีขึ้นมาก               ทำให้น้ำนมที่รีดได้อยู่ในเกณฑ์คุณภาพเกรดที่ 1 และ 2 ราคาที่ขายได้ลิตรละ 17-19 บาท จากก่อนหน้านี้คุณภาพน้ำนมมักจะอยู่ในเกณฑ์เกรดที่ 2-3 เท่านั้น ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอยากให้อากาศเย็นสบายแบบนี้ไปนานๆ

!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.