Header Ads

ชาวตากฟ้าคึกคัก "รวมรักษ์ตากฟ้า คาวบอยไนท์ ณ ซับตะเคียนคาวบอยซิตี้ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"รวมรักษ์ตากฟ้า คาวบอยไนท์" ครั้งที่ 9  ณ ซับตะเคียนคาวบอยซิตี้ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายปรีชาเดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน
พล.อ.ท.ชัยศรี อักษรศรี ได้กล่าวว่า การจัดงานรวมรักษ์ตากฟ้าคาวบอยไนท์ ครั้งนี้ เพื่อร่วมกันสานต่อตำนานคาวบอย ของตากฟ้านครสวรรค์ ให้ยิ่งใหญ่และดีกว่าเดิม เพื่อยังประโยชน์ต่อประชาชนและเมืองนครสวรรค์ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ มีการเติมเต็มวัฒนธรรม หรือ จิตวิญญาณคาวบอยในรูปแบบ การให้การแบ่งปัน และการมีน้ำใจที่เอื้ออาทรต่อกัน ของผู้คนในสังคมไทย และประการสำคัญเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ของชุมชนจากการท่องเที่ยวเทศกาลฤดูหนาว ของจังหวัดนครสวรรค์ สร้างความรักสมัครสมานสามัคคีของคนในสังคม ต่างชุมชนที่อยู่ในสังคมใหญ่หรือประเทศเดียวกัน ที่สำคัญให้ถือว่าทุกคน ล้วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บ้านเมืองรวมทั้งพึ่งพาซึ่งกันและกัน และ เป็นงานเฉลิมฉลองในโอกาส ต้อนรับปีใหม่ 2563 หลังจากดูเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรของชาวตากฟ้า นครสวรรค์
ซึ่งในงานจะมีกิจกรรมการแสดงต่างๆมากมาย พร้อมชิมอาหารอร่อยของชาวนครสวรรค์มากกว่า 200 บูล ซึ่งบรรยากาศ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สามัคคี ของเหล่าบรรดา "รวมรักษ์ตากฟ้าคาวบอยไนท์

"!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.