Header Ads

จังหวัดตราดจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


                   วันที่ 28 ธ.ค.2562 บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดโยธานิมิต อำเภอเมืองตราด ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำเหล่าข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดตราดร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี 2562
                   ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  กล่าวว่า ชาวตราดต่างร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ กอบกู้ชาติไทยให้พ้นภัยจากการรุกรานของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยในครั้งนั้น พระองค์ท่านทรงยกทัพมารวมรวมไพร่พล ที่วัดโยธานิมิตจังหวัดตราด ก่อนที่จะยกทัพเข้าตีเมืองจันทบุรีเพื่อรวมรวมไพล่พลเข้ากอบกู้อิสรภาพคืนจากพม่า หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งทรงปราบดาภิเษกประกาศพระเกียรติเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310  ทางจังหวัดจึงได้ร่วมกับเทศบาลเมืองตราดจัดพิธีครั้งนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดโยธานิมิตแห่งนี้ เคยเป็นที่ตั้งค่ายชั่วคราวของพระองค์ท่านในสมัยนั้น เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านรวบรวมไพล่พลก่อนที่จะเข้าตีเมืองจันทบุรี และกอบกู้เอกราชของชาติไทย ชาวตราดร่วมกันจัดสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งนี้ ให้เป็นสถานที่สักการะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดตราด

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.