Header Ads

การกีฬาเมืองชาละวันมอบเสื้อสามารถโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักกีผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพิจิตรวันที่ 24 ธ.ค.2562 นายพยนต์  อัศวพิชยนต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2562  ซึ่งจัดขึ้นโดย น.ส.อสมาภรณ์  เสือเล็ก พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตร ซึ่งจัดขึ้นที่ หอประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารด้านกีฬารวมถึงนักกีฬาประเภทต่างๆรวมแล้วเกือบ 200 คน ที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติ ดังนั้นจึงได้กำหนดจัดกิจกรรม โดยได้มีพิธีมอบเสื้อสูทเบลเซอร์ให้แก่ผู้บริหารด้านกีฬาระดับสูง และมอบเสื้อสามารถโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงด้านกีฬาให้กับจังหวัดพิจิตรอีกด้วยข่าวโดย...สิทธิพจน์  พิจิตร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.