Header Ads

จ.อุทัยธานี !!กองบัญชาการกองทัพไทย(หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา)มอบเครื่องกันหนาวให้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานีเมื่อเวลา 10.00 น.ของ วันที่  24 ธ.ค.62 โดยมี พันเอก เกียรติศักดิ์ พรมตวง หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำสิ่งของที่เปิดรับบริจาค ผ้าห่ม เครื่องกันหนาว และเสื้อผ้าทั้งใหม่และใช้งานแล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพดี จากส่วนราชการ ห้างร้านเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนกำลังพลและครอบครัว เพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ บางส่วนเพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ และเด็กๆในโรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าว ทางผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในกองทัพไทย ไม่นิ่งนอนใจ โดยเฉพาะผู้บัญชาการทหารพัฒนา  ดำเนินการช่วยเหลือ และดูแลประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบให้ได้รับการบรรเทาทุกข์ตามนโยบายของรัฐบาล และบัญชาการกองทัพไทย ดั่งคติพจน์ของผูบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ว่า"นักรบสีน้ำเงิน"ความสุขของประชาชนคือความสุขของเรา


สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.