Header Ads

จ.อุทัยธานี !!แล้งจัด! สัตว์ป่าขาดน้ำ เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน​ เร่งเติมน้ำใส่แหล่งน้ำขนาดเล็กที่สร้างขึ้น ให้สัตว์ป่า​ได้มากินบรรเทาความหิว อ.ลานสักเมื่อเวลา 9.00 น.ของวันที่ 13 ธ.ค.62 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน โดยมีนายจรัส คำแพง หัวหน้าเขตล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน สบอ.12 ได้กล่าวรายงานว่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนถูกประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยมีพื้นที่รวม 13,052 ไร่ อยู่ในท้องที่อำเภอลานสัก และอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สภาพทั่วไปของพื้นที่มีสภาพเป็นภูเขาหินปูน มีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ชุกชุม เช่น เลียงผา ลิงแสม ค่างแว่นถิ่นเหนือ ไก่ป่า เม่น นับเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่สำคัญของเลียงผา ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนที่เหลืออยู่ในโลกนี้น้อยเต็มทน จากสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขาหินปูน หน้าแล้งไม่มีน้ำในลำธาร เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ทำให้พื้นที่แห้งแล้ง ขาดน้ำอย่างรุนแรง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จึงได้จัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อให้สัตว์ป่าสามารถใช้กินได้อย่างทั่วถึง โดยใช้ท่อบ่อซิเมนต์ ฝังไว้ให้เสมอผิวดิน และใช้หินในพื้นที่มาวางตกแต่งให้เป็นเกาะกลาง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าขนาดเล็กถูกขังอยู่ในท่อ และตกแต่งบริเวณให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เลือกจุดทำวางไว้ในเส้นทางที่สัตว์ป่าเดิน หรือตามโป่งดินที่มีสัตว์ป่าเข้ามาใช้ประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 32 จุด โดยเริ่มจัดทำไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558  ส่วนในปีนี้ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน ได้เริ่มขนน้ำลงไปเติมในแหล่งน้ำขนาดเล็กที่สร้างไว้ในป่าธรรมชาติ ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยจะทำการเติมน้ำทุกๆ 15 วัน ถ้าไม่มีฝนตกการดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้สัตว์ป่ามีน้ำกินแล้ว ยังเป็นการป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ลดผลกระทบที่อาจเกิดกับราษฎรกรณีสัตว์ป่าออกมากินและทำลายพืชอาสินของราษฎรได้อีกด้วย

ข่าวโดย////////สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.