Header Ads

ราชบุรี - องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ทหารตามแนวชายแดน

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 18 ธ.ค. 62  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา   องคมนตรี   เป็นผู้เชิญถุงพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน  ณ หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ  กองกำลังสุรสีห์  ต.ตะนาวศรี  อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  จำนวน 300 ชุด พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย และทรงให้กำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน   ซึ่งต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  โดยมีนายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยให้การต้อนรับ


สำหรับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ   กองกำลังสุรสีห์   มีพื้นที่รับผิดชอบตามเเนวชายเเดน ของจังหวัดราชบุรี ในเขตอำเภอสวนผึ้ง  และอำเภอบ้านคา  และจังหวัดเพชรบุรี ในเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง และอำเภอแก่งกระจาน  มีความยาวตลอดแนวชายแดนทั้งสิ้น 193 กิโลเมตร โดยกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนจะต้องปฏิบัติตาม พันธกิจ 3 ประการ คือ 1. เฝ้าตรวจการณ์และป้องกันชายแดน ไทย-เมียนมา 2. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย-เมียนมา 3. ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ในทุกโอกาส


สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.