Header Ads

จังหวัดนครสวรค์ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐยาย   
  นายปรีชา  เดชพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ   ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ในชื่อโครงการ “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนต้นเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์”  กำหนดจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง ๆ ที่ 1  จัดระหว่างวันที่ 20 – 22  ธันวาคม 2562  ที่บริเวณถนนต้นน้ำเจ้าพระยา  พิธีเปิดโครงการโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เริ่มเวลา 18.00 นาฬิกา ในงานจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  กิจกรรม หลากหลาย อาทิ  โซนถนนเด็กศิลป์ โซนถนนชวนชิมอิ่มอร่อย โซนถนนชวนซื้อของดีของไทย โซนถนนเด็กเล่น โซนถนนคนวัยเก๋า การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าพื้นเมือง ของขวัญปีใหม่ อาหารประจำถิ่น และอีกมากมาย กว่า 80 บูธ   ซึ่งรัฐบาล ร่วมกับหอการค้าแห่งประเทศไทย  ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทย  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก  ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  ตลอดปีงบประมาณ 2563


!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.