Header Ads

กลุ่มมอเตอร์ไซค์ ในจังหวัด นครสวรรค์ ร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม


   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มมอเตอร์ไซค์จากหลายอำเภอ ในจังหวัดนครสวรรค์ อาทิ อำเภอเมือง อำเภอตากฟ้า อำเภอตาคลี อำเภอไพศาลี อำเภอท่าตะโก กว่าเกือบ 300 คัน และ องค์บริหารส่วนตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก โดย นาย สมพงษ์ ผดุงจิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ นาย พะเยา ขุมโมกข์ นายประจิม ฤทธิบำรุง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา นาย รังษี หรือ ดีเจตุ๊ก พยุงวงษ์ นักจัดรายการวิทยุ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมชาวบ้านหมู่ที่2 บ้านเขาล้อ อำเภอท่าตะโท จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันรับบริจาคเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ภายในครัวเรือน  พร้อมกันร่วมแรงร่วมใจ สร้างบ้านใหม่ ให้กับครอบครัว นาย ชวน นาง จำรัส สนิทผล ชาวบ้าน ที่ไฟไหม้บ้าน เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าร่วม ประมาณ 2 แสนบาท สร้างความดีใจให้กับเจ้าของบ้านเป็นอย่างยิ่ง และยังทำให้สังคมได้เห็นมุมมองใหม่ๆของกลุ่มจักรยานยนต์ ที่มีการสร้างสรรค์ประโยชน์ ให้ชุมชชนอีกด้วย!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.