Header Ads

จ.อุทัยธานี!!กำหนดการแถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวตามโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่


เมื่อเวลา 14.30.น.ของวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยมี ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมแบะพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวทางพระราชดำริ นายอำเภอบ้านไร่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุทัยธานี พร้อมประชาชนที่มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้


ด้วยจังหวัดอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้จัดทำสวนพฤกษชาติในพื้นที่ โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเทศกาลอื่นๆ ในปี พ.ศ.2563 ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการฯของคณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และได้กำหนดแถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น.ณ สวนพฤกษชาติ หมู่ 1 บ้านใต้ ตำบลแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีการแสดงรำโชว์ของเด็กชาวกะเหรี่ยงอีกด้วย

/////สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441

ขับเคลื่อนโดย Blogger.