Header Ads

กองทัพบกห่วงใยครอบครัวพลทหารลงพื้นที่เยี่ยมบ้านขอบคุณที่ส่งลูกชายเป็นทหารรับใช้ชาติ

กองทัพบกยุคใหม่ใส่ใจ  ห่วงใย  ครอบครัวพลทหาร ส่งนายทหารลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวพร้อมขอบคุณที่ส่งลูกชายเป็นทหารรับใช้ชาติ พบหลายครอบครัวฐานะยากจน แต่ภูมิใจที่ลูกชายเป็นทหาร มั่นใจกองทัพบกจะทำให้ลูกชายเข้มแข็งเป็นชายชาตรี มีอนาคต
   
วันที่ 15 ธ.ค. 2562  พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร และ พ.ท.แก้ว  ชำนาญหมอ  สัสดีอำเภอเมืองพิจิตร  ได้ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวของ พลทหารกองประจำการที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตจังหวัดพิจิตร ตามนโยบายของกองทัพบกและ มทบ.36 ที่เล็งเห็นความสำคัญของชีวิตความเป็นอยู่ครอบครัวพลทหารที่เสียสละส่งลูกชายไปเป็นทหารเกณฑ์  ที่ถึงแม้ว่าปัจจุบันการเกณฑ์ทหารแบบจับใบดำ ใบแดง ในยุคปัจจุบันมีผู้สมัครกว่า 50% แต่ส่วนที่เหลือก็เป็นไปตามระบบหลักเณฑ์ ซึ่งอาจทำให้ครอบครัวต้องขาดสมาชิกที่ช่วยงาน หรือหารายได้กับให้ครอบครัวไป  จึงได้ออกตระเวนนำสิ่งของไปพบปะครอบครัวของพลทหารเหล่านั้น

ทั้งนี้เพื่อจะได้สื่อสารพูดคุยรับฟังปัญหา หรือ ขาดเหลืออะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้ ในช่วงที่ลูกชายไปเป็นพลทหารและอยู่ในช่วงฝึกเพื่อที่พลทหารจะได้มีสมาธิในการฝึก ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง หรือหนีทหาร ซึ่งถือเป็นการสื่อสารซึ่งกันและกัน
   
สำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่ของตัวแทน กองทัพบกและ มทบ. 36 ในครั้งนี้มีเป้าหมายไปยังครอบครัวของพลทหารที่มีฐานะยากจน ซึ่งก็พบว่าหลายครอบครัวมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย บางรายบ้านเรือนไม่ถูกสุขลักษณะ  บางรายพ่อแม่แก่ชรา แต่ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ดีใจที่ลูกชายได้เป็นทหารรับใช้ชาติ  อีกทั้งจะได้ฝึกให้มีระเบียบวินัย รวมถึงบางคนครอบครัวมีฐานะยากจน เรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ก็ตั้งความหวังว่าไปอยู่ในค่ายทหาร ลูกจะได้เรียน กศน. ที่มีการเรียนการสอนควบคู่กับการฝึกทหารไปด้วย รวมถึงยังเชื่อมั่นว่ากองทัพบกจะสร้างให้ลูกชายได้เป็นชายสมชายชาตรี และมีโอกาสสอบเรียนต่อนักเรียนนายสิบ หรือ ไปสอบเป็นตำรวจ ซึ่งมีโควต้าบุคคลภายในสนับสนุนทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการ มีความรู้  มีการศึกษาให้ได้มีตำแหน่งการงานที่มั่นคงต่อไปได้ ในส่วนของครอบครัวทหารที่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยที่ชำรุดทรุดโทรมทางกองทัพบกก็มีโครงการที่จะเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวทหารเกณฑ์ดีขึ้นในเร็ววันนี้อีกด้วย

สิทธิพจน์   พิจิตร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.