Header Ads

ตลาดล้านเมืองศูนย์กลางการค้าตลาดผักผลไม้ภาคเหนือเปิดขายวันแรกคึกคัก


       เมื่อเวลา 09.39 น.วันนี้(23ธ.ค.2562) เวลา 19.00 น. นายนภินทร  ศรีสรรพางค์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการผู้จัดการตลาดศรีเมืองของจังหวัดราชบุรี และ ตลาด
ล้านเมือง จังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานพิธีสักการะศาลท้าวมหาพรหม ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลสถิตย์ท้าวเวสสุวรรณ บริเวณโครงการตลาดล้านเมือง ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางสาย
เชียงราย-เทิง จากแยกแม่กรณ์ขึ้นไปประมาณ 2 กม.    มี นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ กรรมการบริหารตลาดล้านเมือง ทีมงาน แขกผู้เกียรติ ผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน จำนวนมาก ภาย
ในพิธีดังกล่าวจัดให้มีการเชิดสิงโตพร้อมจุดประทัด 999 นัดเพื่อเป็ฯสัญญาลักษณ์การเปิดการนซื้อขายผักผลไม้ อาหารสดทุกชนิดและอื่นๆ ในวันแรกของตลาดแห่งนี้


        นายนภินทร  ศรีสรรพางค์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการผู้จัดการตลาดศรีเมืองของจังหวัดราชบุรี และ ตลาดล้านเมือง จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำหรับโครงการ
ตลาดล้านเมือง ภายในพื้นที่กว่า 256,000 ตารางเมตร (160 ไร่) ประกอบด้วยอาคารค้าส่งผักและผลไม้ อาคารค้าปลีก อาคารพาณิชย์และอาคารเอนกประสงค์ ลานนานาชาติและลาน
ค้าส่งสินค้าอาหารทะเล ตลาดเย็นไนท์มาร์เก็ต ถนนภายในโครงการและลานจอดรถ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและปัจจัยการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่า
ผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตผลการเกษตรได้คุณภาพมาตรฐาน สินค้าทุกประเภทต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานเสียก่อน ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะไม่่ให้นำเข้ามาขายโดยเด็ดขาด
ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างโครงการมีความก้าวหน้าแล้วกว่าร้อยละ 90 มียอดจองแผงจำหน่ายกว่า 604 ล็อค จำนวน 322 ราย คิดเป็นร้อยละ 89โดยขณะนี้ทางตลาดล้านเมืองกำลังก่อสร้าง
“ล้านนาไนท์” ซึ่งเป็นตลาดเย็น หรือ ไนท์มาร์เก็ต พื้นที่กว่า 15 ไร่ เพื่อบริการด้านอาหาร สินค้าของกินของใช้ รองรับร้านค้าได้กว่า 1,500 ร้านค้า และลานการแสดงพื้นที่กว่า 400
ตารางเมตร ที่สามารถรองรับคนได้กว่า 2,000 คน ซึ่งจะเป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ตกแต่งให้เป็นบรรยากาศแบบล้านนาด้วยการประดับโคมลอยที่จะมีแสงสีใน
ยามค่ำคืน มีกำแพงเมือง “ริมเวียงเชียงราย” มีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่กลางพื้นที่เพื่อเพิ่มความร่มรื่นเย็นสบาย ซึ่งในอนาคตจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดเชียงราย ซึงในวันเปิด
ตลาดล้านเมืองในวันแรกขอขอบพระคุณแขกผู้เกียรติทุกท่าน ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขาย ชาวสวนที่นำผลิตผลมาจำหน่ายหลายร้อยร้านแค่เริ่มต้นวันแรกแล้วหายเหนื่อยถึงแม้ว่า
สภาพการค้าจะมีแค่ประมาณ 60-70% ซึ่งถือว่าบรรยากาศวันแรกได้ขนาดนี้ตลาดล้านเมืองแห่งนี้จะเติบโตอย่างมั่นคงอย่างแน่นอน      จากนั้นนายนภินทร ทีมงานผู้บริหาร แขกผู้เกียรติได้ถ่ายภาพร่วมกันก่อนออกจับจ่ายสินค้าภายในตลาดศรีเมืองเพื่อชิม ช็อปและอุดหนุนผู้ประกอบการเพื่อเป็นฤกษ์เป็นชัยอีก
ด้วย.........

นายจักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.