Header Ads

พิจิตร-นพ.บุญชัย ผู้ตรวจ สธ.บุกเมืองชาละวันอบรมการใช้สารกัญชาทางการแพทย์เน้นย้ำเป้าหมายต่อยอดแพทย์แผนไทยวันที่ 23 ธ.ค. 2562  นายแพทย์บุญชัย  ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 3 เป็นประธานเปิดอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์  ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมมีพรสวรรค์ จ.พิจิตร โดยมี นายธีระพงษ์   แก้วภมร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ,  นพ.วิศิษฐ์   อภิสิทธิ์วิทยา   รอง นพ.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ,  นายแพทย์สุรชัย  แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร , นายแพทย์ธเนศ   ดุสิตสุนทรกุล   ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข   และผู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายท่าน ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ที่เข้าอบรมที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ  เภสัชกร และแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ ของจังหวัดพิจิตร และจังหวัดอื่นๆ ในเขตสุขภาพที่ 3 รวมทั้งสิ้น 200 คน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจของการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ทั้งแบบแผนปัจจุบันและแบบแพทย์แผนไทย ซึ่งปัจจุบันนี้การใช้สารสกัดกัญชาถือเป็นทางเลือกของผู้ป่วยที่หากต้องการใช้ต้องแจ้งร้องขอกับแพทย์เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมก่อนจึงจะใช้ได้

โดยในการอบรม  นายแพทย์บุญชัย  ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 3 ได้กล่าวว่า ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เกิดความเข้าใจที่ตรงกันถึงรูปแบบและวิธีการใช้สารสกัดกัญชาที่ปัจจุบันนี้มีประมาณ 3-4 รูปแบบ โดยในแต่ละแบบมีคุณลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกัน อีกทั้งอยากให้บุคลากรทางการแพทย์เก็บข้อมูลวิเคราะห์ว่า การนำสารสกัดกัญชาไปใช้กับผู้ป่วยประเภทใด  อาการป่วยแบบไหน  ใช้ได้ผลหรือมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง ? เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอดในการใช้สารสกัดกัญชาควบคู่กับพืชสมุนไพรไทย ที่ต้องใช้สารสกัดกัญชาควบรวมอยู่ด้วย  รวมถึงต้องคิดวิเคราะห์ว่า การใช้สารสกัดกัญชาควบคู่กับพืชสมุนไพรไทยอย่างไหนใช้ได้ดี  ถูกกับการรักษาโรค  รวมถึงมีต้นทุนแตกต่างมากน้อยแค่ไหน เพื่อเปรียบเทียบกับกับยาแผนปัจจุบัน โดยย้ำว่าถ้าใช้ยาสมุนไพรไทยแล้วได้ผล ถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนสูงกล่าวยาแผนปัจจุบันหรือยาเคมีเล็กน้อย ก็ขอให้เลือกหยิบใช้ยาสมุนไพรไทย

ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมต่อยอดแพทย์แผนไทย รวมถึงจะได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรไทยเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงยา จะทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกพืชสมุนไพรเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำไร่ ทำนา มิใช่มุ่งหวังรอแต่จะปลูกกัญชาขายแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งถ้าปลูกพืชสมุนไพรไทยทำได้ง่ายๆ ขายได้ง่าย ถูกต้องตามกฎหมาย ก็เชื่อมั่นว่าทำก่อน รวยก่อน แน่นอน เพราะกระแสผู้รักสุขภาพกำลังมาแรง
ในส่วนของพื้นที่จังหวัดพิจิตรขณะนี้มีเพียง รพ.สต.ปากทาง  อ.เมืองพิจิตร ทำเรื่องขอและได้รับอนุมัติแล้วให้เป็นพื้นที่นำร่องและแหล่งเรียนรู้ในการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ให้ได้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกด้วย

นายแพทย์บุญชัย  ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 3 ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจุบันกัญชายังไม่ใช่พืชเสรีที่ใครๆก็จะปลูกหรือจะมีได้  ดังนั้นการที่จะมี  จะใช้  จะปลูก  ต้องทำเพื่อการแพทย์และต้องได้รับอนุญาตเท่านั้น ส่วนใครที่ต้องการใช้สารสกัดกัญชาสามารถติดต่อได้ที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.พิจิตร ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 แล้ว และจะขยายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ จนครบ 12 แห่ง ใน จ.พิจิตร ในต้นปี 2563 ต่อไปอีกด้วย


ข่าวโดย...สิทธิพจน์  พิจิตร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.