Header Ads

ชลบุรี - ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมหน่วยงาน และประชาชนชาวสัตหีบ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาทำความสะอาดบริเวณสวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ธ.ค..62 ที่บริเวณสวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ โดยมีหัวหน้าจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยทหารสังกัดกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้าน นายกและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ และพอค้าประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบายเป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่ประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ระหว่างหน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอดในวันนี้จิตอาสาชาวสัตหีบได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณสวนกรมหลวงชุมพรกองทัพเรือ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมและตระหนักในความสำคัญต่อการรักษาความสะอาด อันเป็นส่วนรวมและเพื่อประโยชน์สุขของชุมชน ให้มีความสะอาด สวยงาม และมีความพร้อมต่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

ภาพข่าว เจี๊ยบโฟกัส ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-ทีวี 13 สยามไทย 0825313717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.