Header Ads

ชาวบ้าน งง จู่ๆ “พระครูธัชลักข์บริหาร” เจ้าคณะตำบลแสนตุ้ง เจ้าอาวาสวัดแสนตุ้ง ลาสิกขาแบบเงียบๆวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ศาลาบุญ วัดแสนตุ้ง  พระสงฆ์ ไวยาวัจกร ชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมปรึกษาหารือ กรณีที่พระครูธัชลักข์บริหาร เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสวัดแสนตุ้ง ลาสิกขาแบบกะทันหัน โดยมีการเขียนหนังสือชี้แจง การสานต่อเรื่องงานในวัด ดีใจที่ได้พัฒนาวัดแสนตุ้งมาได้  และขอโทษทุกๆคน จึงยอมยุติบทบาททุกอย่าง พร้อมกำหนดเส้นทางเดินของตัวเอง
กลายเป็นเรื่องที่ ทำให้หลายๆคนสงสัย อย่างยิ่ง เมื่อทราบข่าวเจ้าคณะตำบลแสนตุ้ง  เจ้าอาวาสวัดแสนตุ้ง ลาสิกขาแบบเงียบๆ วันนี้ชาวบ้านในพื้นที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุม ด้านไวยาวัจกร ผู้ที่สนิทและใกล้ชิดพระครูธัชลักข์บริหาร มากที่สุดได้เปิดเผยว่า วันที่ พระครูธัชลักข์บริหาร ลาสิขา ระบุวัน ที่ 4 ธันวาคม 2562 ท่านเดินทางไปลาสิขา ที่จังหวัดจันทบุรี โดยไม่มีใครทราบ และตนเองได้มาทราบข่าวอีกที ตอนที่ท่านลาสิขาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสาเหตุหลักๆ นั้น ท่านได้ระบุไว้ตามหนังสือที่เขียนไว้ คือต้องการสึก ออกไปใช้ชีวิตของตนเอง ตลอด 20 ปี พระครูธัชลักข์บริหาร ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนตามพระพุทธศาสนาที่ดี และได้รับความไว้วางใจจากพระผู้ใหญ่ รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดแสนตุ้ง และเป็นเจ้าคณะตำบล ตามลำดับ ซึ่งการพูดคุยปรึกษาหารือกันในครั้งนี้ ทุกคน เคารพการตัดสินใจของพระอาจารย์ และทางวัดจะต้องดำเนินการสานต่อ กิจการงานต่างๆ ของวัด โดยเรื่องภายในวัด ให้รองเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลไปก่อน และเรื่องเงินและรายระเอียดอื่นๆของวัด ให้ทางไวยาวัจกร คนเดิมดูแลไปก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.