Header Ads

เชียงราย - ตลาดค้าส่งผักผลไม้พบโชคเปิดแล้ว


        ที่ตลาดพบโชคแม่กรณ์ ถนนพหลโยธินสายเก่า ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย(ใกล้สี่แยกแม่กรณ์)  นางรัตนา  จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิด"ตลาดพบโชคแม่กรณ์ มี นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรี นางบังอร มะลิดิน รองนายกทศมนตรีนครเชียงราย นายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าร่วม มี นายนพวิชญ์  ดอนชัย  กรรมการผู้จัดการตลาดพบโชคแม่กรณ์และผู้บริหารพบโชคแม่กรณ์ คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องนับ 1,000 คนให้การต้อนรับ  ด้านพิธีการ เปิดตลาดกลางค้าส่งผักผลไม้แห่งใหม่ จังหวัดเชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบง่ายแต่เป็นกันเองท่ามกลางความสนใจของเกษตรกร ล้งผลไม้ คู่ค้าผลผลิตทางกลางเกษตรและสื่อมวลชนทุกแขนง โดยมีนายนพวิชญ์  ดอนชัย  กรรมการผู้จัดการตลาดพบโชคแม่กรณ์ กล่าวรายงานถึงเหตุผล วัตถุประสงค์ในการเปิดตลาดแห่งนี้ ขณะที่นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวชื่นชมการดำเนินการของนายทนง ดอนชัย ประธานกรรมการ บริษัทใหม่แม่กรณ์และผู้บริหารของบริษัทที่ร่วมกันจัดสร้างตลาดพบโชคแม่กรณ์ขึ้นมา ตลาดพบโ๙คแม่กรณ์แห่งนนี้มีประกอบ 3 ประการที่จะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จทั้งในการเป็นตลาดกลางผลไม้ ประการที่หนึ่ง ชื่อที่เป็นมงคล"ตลาดพบโชค"ที่พระอาจารย์พบโชค ติสสํวังโส วัดห้วยปลากั้งอนุญาตให้ชื่อท่านมาเป็นชื่อตลาด ประการที่สอง ทีมงานบริหารที่เข้มแข็งมากดวยความสามารถและประการสุดท้ายสุดท้ายที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมือง ถนนหนทางไปมาสะดวกและมีที่จอดรถที่กว้างขวางบนเนื้อที่ 24 ไร่ สิ่งสำคัญคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เชื่อว่าตลาดแห่งนี้จะประสบความสำเร็จที่จะเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรได้มาจำหน่ายผลผลิต ขณะที่ผู้ต้องการสินค้าไม่ว่าคนกลาง ผู้ประกอบการได้มาพบกันเพื่อซื้อขายผักผล
ไม้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
         ด้าน นายนพวิชญ์  ดอนชัย  กรรมการผู้จัดการตลาดพบโชคแม่กรณ์ กล่าวว่า   การเปิดตลาดกลางค้าส่งผักผลไม้แห่งใหม่จังหวัดเชียงราย “ ตลาดพบโชคแม่กรณ์ ”  ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณสี่แยกแม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย เนื่องด้วยจังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดอย่างหลากหลาย อาทิเช่นสับปะรดภูแล ลำไย ลิ้นจี่ สตอเบอร์รี่ รวมถึงพืชผักเมืองหนาวชนิดอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาดค้าส่งผลิตผล ทางการเกษตรของเกษตรกรชาวเชียงรายอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานจึงได้ก่อตั้งตลาดพบโชคแม่กรณ์ ขึ้นโดยมีพันธกิจหลัก คือ เพื่อสร้างตลาดกลางแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรสำหรับประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อส่งเสริมการค้าขายระหว่างชายแดน จีน พม่า ลาว และเพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าพืชผักผลไม้เมืองหนาวสู่ตลาดระดับภาค โดยตลาดแห่งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยการติดตั้งระบบโซล่าเซล หรือการนำเชื้อเพลิงพลังงานไฮโดรเจนมาใช้ในทุกล็อค รวมทั้งสิ้น 500 ล็อคอีกด้วย

จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รฒณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.