Header Ads

ศรีสะเกษ ผอ.ททท.สำนักงานสุริทร์นำคาราวานอาเซียนไทย-กัมพูชา ท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนตามโครงการเที่ยวแซ่บ@เมืองชายแดน ศรีสะเกษ-สุรินทร์ ที่ผาพญากูปรี จังหวัดศรีสะเกษ


เมื่อวันที่ 11  ธันวาคม 2562 ที่บริเวณจุดชมวิวผาพญากูปรี ตำบลไพรพัฒนา  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  พระครูโกศลสิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงและเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) และนายอรรถพล  อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์  ได้ให้การต้อนรับคณะคาราวานอาเซียน ไทย-กัมพูชา ท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนตามโครงการเที่ยวแซ่บ@เมืองชายแดน ศรีสะเกษ-สุรินทร์  เดินทางมาท่องเที่ยวที่ผาพญากูปรี  โดยมีนางสาวธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์  และนายกิติพงษ์  วิรุฬห์ศรี  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  จังหวัดอุตรดิตถ์  นำคณะคาราวานอาเซียน ไทย-กัมพูชา มีนักท่องเที่ยวจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก จำนวน 55 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ ที่มีการใช้จ่ายสูง เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ จากกรุงเทพฯ ศรีสะเกษ กัมพูชา ผ่านช่องสะงำ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2562  ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนตามโครงการเที่ยวแซ่บ@เมืองชายแดน ศรีสะเกษ-สุรินทร์ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองชายแดนผาพญากูปรี  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ 
นางสาว ธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์  กล่าวว่า ททท. สำนักงานสุรินทร์  ได้นำคาราวานอาเซียน ไทย-กัมพูชา ท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนตามโครงการเที่ยวแซ่บ@เมืองชายแดน ศรีสะเกษ-สุรินทร์ มีนักท่องเที่ยวจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 55 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ ที่มีการใช้จ่ายสูง เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ จากกรุงเทพฯ ศรีสะเกษ กัมพูชา ผ่านช่องสะงำ ศรีสะเกษ สุรินทร์  ในระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 เพื่อสร้างการับรู้ในกลุ่มคาราวานที่มีสมาชิกมาก 300 คน  ให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์ในโอกาสต่อไปศิริเกษ  หมายสุข จ.ศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.