Header Ads

กองเรือยุทธการ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 96

          พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 96 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองทัพเรือ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางมาร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี กับผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในฐานะที่เป็นหน่วยกำลังทางเรือ และมีศักยภาพขีดความสามารถสูงสุดของกองทัพเรือ ซึ่งในวันนี้ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการของกองเรือยุทธการ และพิธีสงฆ์โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตราหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


          สำหรับวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ได้ถือเอาวันที่ 19 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบวันสถาปนาหน่วย สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที 19 ธันวาคม 2466 ได้มีการจัดตั้งหน่วยที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลเรือรบเป็นการเฉพาะขึ้นมาใหม่เรียกว่า กองทัพเรือ ขึ้นตรงต่อกระทรวงทหารเรือ มีเรือรบ จำนวน 3 กองเรือ ได้แก่ กองเรือปืน กองเรือใช้ตอร์ปิโด และกองเรือช่วยรบ จนถึงปี 2476 ได้เปลี่ยนชื่อ กองทัพเรือ เป็น กองเรือรบ ขึ้นตรงต่อกระทรวงทหารเรือ จนถึงปี พ.ศ.2494 ได้เปลี่ยนชื่อ กองเรือรบ เป็น กองเรือยุทธการ มาจนตราบทุกวันนี้ รวม 92 ปี ในปัจจุบันนี้ กองเรือยุทธการ มีหน้าที่จัดเตรียมกำลังทางเรือ และกำลังทางอากาศ อำนวยการฝึกหน่วยในบังคับบัญชาให้มีสมรรถภาพ และอยู่ในฐานะที่พร้อมที่จะทำการรบได้ กองเรือยุทธการ ได้เตรียมกำลังเหล่านี้ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบตลอดเวลา เพื่อปกป้องอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล


ภาพข่าว  เจี๊ยบโฟกัส  ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-ทีวี 13 สยามไทย  0825313717

ขับเคลื่อนโดย Blogger.