Header Ads

*** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ***เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ดำเนินทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ให้กับบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพด้านไฟฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 16 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินรับรอง ความรู้ ความสามารถ ตาม พรบ.ฉบับใหม่ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 โดยสอบผ่านระบบ e-testing ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์...


ข่าวโดย...ศิริยศ สพร8 นว/ต้อย TV13 รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.