Header Ads

ศรีสะเกษ - เปิดยิ่งใหญ่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

เมื่อเวลา  18.00  น.วันที่  13  ธ.ค.62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  (เกาะห้วยน้ำคำ)  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการ  กพฐ. และคณะ  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา  2562  จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งในปีการศึกษา  2562  นี้  สพฐ.ได้มอบหมายให้ สพป.  ศรีสะเกษ  เขต  1 - 4  สพม. เขต  28  และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ  จ.ศรีสะเกษ  เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้  มีการแสดงพิธีเปิดงานจาก  ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย  ซึ่งจัดการแสดงชุดศรีพฤทเธศวร  ตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา การแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดัง  เสถียร  ทำมือ  และนกน้อย  อุไรพร  มีการมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ชนะเลิศประกวดตราสัญลักษณ์และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยมี นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผอ.สพป.  ศรีสะเกษ  เขต  1  เป็นผู้กล่าวรายงาน  มี  นายพรศักดิ์  เจริญประเสริฐ  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นพ.จาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  ส.ส.ศรีสะเกษ  เขต  4  พรรคเพื่อไทย  นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  4  นายภัทรศาสตร์  มาสกุล  ผอ.สพม.เขต  28  พร้อมด้วย  ข้าราชการครู  นักเรียน  จาก  19  จังหวัดในเขตภาคอีสานมาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

 ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  กล่าวว่า  ตามที่  สพฐ. ได้ประกาศเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา  2562  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  6  เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้  ความสามารถ  ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา  และเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน  การจัดงานได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขัน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี  โดยได้มีการปรับปรุงกิจกรรม  หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันปีนี้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม  กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพ  ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้  โดยในปีการศึกษา  2562  นี้  จ.ศรีสะเกษ  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  ระหว่างวันที่  12 - 14  ธ.ค.2562  จัดการแข่งขันในเขต  อ.เมือง  และกระจายไปในเขตอำเภอต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งประชาชนชาวศรีสะเกษทุกคนดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการ  กพฐ. กล่าวว่า  ตนรู้สึกประทับใจถึงพลังของชาวศรีสะเกษทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือกันในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง  ซึ่งถือเป็นงานที่สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  6  ที่ต้องการให้การจัดงานนี้เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงองค์ความรู้  ความสามารถ  ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของการจัดการศึกษา  เนื่องจากว่าการจัดการศึกษาถือเป็นงานที่เป็นหัวใจสำคัญของทุกภาคส่วน  ซึ่ง  จ.ศรีสะเกษ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านการศึกษาดังกล่าว  โดยการแสดงออกให้เห็นจากการร่วมกันจัดงานครั้งนี้  ตนต้องขอขอบคุณ   ผวจ.ศรีสะเกษ  คณะผู้จัดทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ทำให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ

ศิริเกษ  หมายสุข / ศรีสะเกษ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.