Header Ads

ศรีสะเกษ-มูลนิธิดำรงราชานุสรณ์ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่ขาดแคลน 68 ทุน รวม 138,000 บาท

          วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาตำรงราชานุภาพ ปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งมูลนิธิดำรงราชานุสรณ์จัดขึ้นโดยมีนายธาตรี ลีธีระประเสริฐ ประธานมูลนิธิดำรงราชานุสรณ์ กล่าวรายงาน มีนาย ปวิช รัตวาลย์ ปลัดอำเภอกันทรลักษ์ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ทหาร ตำรวจ  อบต.  ร่วมพิธีถวายพวงมาลาอย่างพร้อมเพียง 


สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประสูติในพะรบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2405 พระองค์ได้ทรงทำคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ จนได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย” ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก และเป็นคนที่ 3 ที่ได้รับการยกย่องนี้  ในระหว่างดำรงตำแหน่งเป็นอภิรัฐมนตรี  ได้เสด็จมาสำรวจเขาพระวิหาร อันเป็นโบราณสถานเขตอำเภอกันทรลักษ์ และประทับแรมที่โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์อันเป็นที่มาของนามโรงเรียนและพระอนุสาวรีย์แห่งนี้
ซึ่งภายในงานมีการมอบโล่มอบเกียรติบัตรกับผู้ที่ให้การสนับสนุนทั้งทำคุณประโยชน์กับมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลน ระดับประถมและมัธยมศึกษา จำนวน  69 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวม138,000  บาท

ภาพ ข่าว โดย...วสันต์ ดอกไม้
ขับเคลื่อนโดย Blogger.