Header Ads

แพร่ - อบต.บ้านกลางจัดพิธีบรวงสรวงบูชาถวายเครื่องสักการะรัชกาลที่6สิ้นปีใหม่2562


         วันนี้ เวลา09.00น ณ.บริเวณลานหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง พร้อมด้วยนางสายหยุด อ่องคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต. ประชาชนทั่วไปพร้อมใจได้ถวายบูชาเครื่องสักการะถวายแด่องค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 เนื่องในวันสิ้นปีใหม่ประจำปี2562เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นศิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ตลอดถึงประชาชนทั่วไปพระองค์ทรงเผยแพร่นวนิยายที่คู่กลับชาวอำเภอสองมาอย่างยาวนานในตำนานลิลิตพระลอที่โด่งดังไปทั่วประเทศในสยามเนื่องในเดือนธันวาคมของสิ้นปีใหม่ของทุกปีก็จะมีพิธีขอพรปู่เจ้าสมิงพรายถวายเครื่องสักการะต่อปู้เจ้าสมิงพรายตลอดถึง พระลอพระเพื่อนพระแพงที่ลานอนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานในอุทยานลิลิตพระลอแห่งนี้โดยนายอำเภอสองได้เป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาเจ้าหน้าที่อาราธนากล่าวคำถวายพร้อมประเคนพร้อมกัน


       ณัฐปคัลภ์  ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.