Header Ads

พะเยา - เริ่มแล้วงานฤดูหนาว กาชาด จำหน่ายรถเก๋งคันละ 50 บาท


วันที่ 13 ธันวาคม 2562 จังหวัดพะเยา จะจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 โดยมีขบวนแห่ งานฤดูหนาว ของแต่ละอำเภอ ยังสวยงาม โดยแต่ละอำเภอ จะนำเอาสัญลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นมาร่วมเดินขบวนและขบวนที่ทำให้ตื่นตาตื่นใจคือขบวนของอำเภอปงที่ได้มีชาวไทยภูเขาและแต่งกาย ของชุดประจำเผ่า เข้าร่วมเดินขบวนสร้างสีสันให้กับขบวนอย่างสวยงาม ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น
งานฤดูหนาว สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาในปีนี้ได้จัดขึ้นที่ลานข่วงวัฒนธรรม ข้างอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2562 ในงานได้มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการต่างๆ และเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาได้มีการนำสลากกาชาด จำหน่ายในราคา ฉบับละ 50 บาท มีรางวัลมากมายอาทิ รถยนต์เก๋ง มาออกรางวัลราคา 50 บาท ตลอดจน ทั้งของภาครัฐและเอกชนตลอดจนมีการจำหน่ายสินค้าอื่นๆ ภายในงานด้วยเช่นกัน


สำหรับการเปิดงานในค่ำคืนนี้ได้มีวุฒิชัยเสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดลั่นฆ้อง โดยมี นายศักดิ์ชัยโชติมานนท์ ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมเปิดงานพร้อม ประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมากในงานแต่ละคืนจะมีการแสดงหบากหลายรูปแบบทุกคืน

ภาพ/ข่าว พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.