Header Ads

เชียงใหม่ - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี โครงการหลวง


     ที่ เรือนกล้วยไม้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ องคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย องคมนตรี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ศ.เกียรติคุณ พงษ์ศักดิ์อังกสิทธิ์  ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและจัดการประชุมวิชาการนานาชาติฯและ นายวิรัตน์ ปราบทุกข์
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประธานจัดงานโครงการหลวง 2562 ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน เฉลิมฉลองครบ50ปีโครงการหลวงและงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษาและต่อยอดงานโครงการหลวง ที่จะมีการดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 22-24 ธันวาคม 2562 ท่ามกลางความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนง 


    ซึ่งการแถลงข่าวในครั้งนี้องคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์โครงการหลวง 4 ยุค 50 ปี การพัฒนาพื้นที่สูงตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ 9 สู่ราชปณิธานรัชกาลที่ 10  องคมนตรี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวถึงโครงการหลวงโมเดล ศาสตร์พระราชาต้นแบบการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงช่วยชาวเขา ชาวเราและชาวโลก ขณะที่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการบูรณาการความร่วมมือจากส่วนราชการ การร่วมถวายงานในการเสด็จเยี่ยมราษฎรทางภาคเหนือของจังหวัดในอดีตถึงปัจจุบัน และ ศ.เกียรติคุณ พงษ์ศักดิ์อังกสิทธิ์  ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและจัดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ กล่าวถึงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนในระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม นี้

   ด้านนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งเป็นแม่งานจัดงานโครงการหลวง 2562 ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน เฉลิมฉลองครบ50ปีโครงการหลวงและงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนกล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่โครงการหลวง ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านทรงตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านบนพื้นที่มา ตั้งแต่พ.ศ. 2512 จนถึงปัจจุบันนับรวมได้ 50 ปีแล้ว โดยเป็นที่ชัดแจ้งว่าวิธีการรูปแบบการพัฒนา การแก้ไขปัญหาบนพื้นที่สูง เป็นรูปแบบเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ดี จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ในระดับนานาชาติต่างยอมรับการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะในประเทศที่มีปัญหาพืชเสพติด ในโอกาสปีนี้ครบรอบ50ปี ทางโครงการหลวงตั้งใจจะจัดงานใหญ่  2 งาน พร้อมกันคืองานแรกที่สำคัญที่สุดเป็นงานสัมมนา นานาชาติ เป็นการจัดขึ้นมาเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรื่องของการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูง กับประเทศต่างๆซึ่งทำงานคล้ายๆกับเรา ส่วนหนึ่งก็ได้นำเอาองค์ความรู้กับวิธีการแบบโครงการหลวงไปใช่ประโยชน์อยู่หลายๆประเทศ อย่าง เช่น สปป.ลาวนำไปใช่นานแล้วในพื้นที่ที่เคยปลุกพืชเสพติด  ในพม่าก็เช่นกันได้นำรูปแบบไปไปใช้พัฒนาอยู่ในเขตรัฐฉาน ในส่วนบางประเทศอย่างเช่น ประเทศภูฏาน นำรูปแบบของโครงการหลวงทั้งหมด ไปพัฒนามีการตั้งโครงการหลวงว่า"โครงการหลวงภูฏาน"  เพื่อไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่สำคัญ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้จัดกิจกรรมที่สำคัญมากๆ 2งานพร้อมๆกัน ก็คือเรื่องการประชุมวิชาการ เรื่องการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน อีกส่วนหนึ่งเรามีการจัดงาน เรื่องว่างานโครงการหลวง 2562 อันนี้เป็นงานประจำปีของทุกปี ทั้งนี้เพื่อแสดงผลงานใหม่ๆในแต่ละปีและมีการจำหน่ายผลิตผลซึ่งเป็นของเกษตรกรที่เราส่งเสริม  ในส่วนที่ 2 จะเป็นเรื่องของการแสกงนิทรรศการต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโครงการหลวง ที่ได้ถอดบนเรียนมาเป็นโมเดลของการพัฒนา ประกอบด้วยการประชุมวิชาการ ส่วนอีกงานที่จัดร่วมกันในสถานที่เดียวกันก็คืองานโครงการหลวง2562 ในส่วนนี้มีการจำหน่ายผลิตผลต่างๆของโครงการหลวง ทั้งเป็นผลิตผลสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป ที่มีสินค้ามากกว่า 1,200 รายการ ซึ่งก็เป็นผลิตผลที่มาจากการส่งเสริมชาวบ้านทั้งหมด นอกจากนั้นก็มีกิจกรรมหลายๆส่วน อย่างเช่น การแสดงศิลปะวัฒนาธรรมของพี่น้องประชาชนบนพื้นที่สูง มีงานทางด้านสังคมที่แสดงผลงานของเยาวชน งานหัตถกรรมต่างๆ พร้อมกิจกรรมที่หลากหลายในงาน โย
งานทั้ง 2 งาน ถ้าในระยะยาว งานเฉลิมฉลองครบ50ปีโครงการหลวงเริ่มวันที่ 20-24 ธันวาคม   มีการจำหน่ายสินค้าตลอดทั้ง 5 วัน  ส่วนงานประชุมวิชาการ จะเริ่มวันที่ 22-24 ธันวาคม 2562  ทางสถาบันเองในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดงานจึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งหมดได้มาเรียนรู้" ศาสตร์พระราชา" คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวงซึ่งพระองค์ท่านได้ทำไว้และได้พระทานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมา 50 ปี ร่วมอุดหนุนสินค้าโครงการหลวงซึ่งเป็นสินค้าที่ได้จากการส่งเสริมอาชีพชาวบ้านเพื่อไปแก้ไขปัญหาความยากจน ยาเสพติด  ส่วนที่ 3 เนื่องจาก2งานนี้จัดในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้ สถานที่ท่องเที่ยว เป็นแหล่งพักผ่อนที่สวยงาม  หากท่านเดินทางมาร่วมงานนี้จะได้ประโยชน์ทั้งสามด้านพร้อมๆกัน  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จึงขอเชิญชวนทุกๆท่านเข้ามาร่วม ในวันเวลาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด.........

จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ


 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.