Header Ads

นครนายก - พิธีเปิดโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5

ที่ห้องประชุมราวินทรา โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 โดยมีสันติภาพ นาคะเกษียร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และการจัดการ นายกานต์ ไกรฤกษ์ ผู้จัดการสาขานครนายก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมคณะกล่าวรายงานวัตถุประสงศ์ พร้อมได้รับความร่วมมือระหว่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ จำกัด หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครกู้ภัยฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมากด้วยอุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาที่ประเทศไทย ให้ความสำคัญ โดยจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน ของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ จำกัด ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 20,169 คน เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 55 คน โดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิดและแซงรถผิดกฏหมาย ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย มาตรการ และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัตเหตุทางถนนของประเทศเป็นต้น

สมบัติ เนินใหม่ //รัชชานนท์ เนินใหม่ //ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.