Header Ads

ฉะเชิงเทรา-ตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉลองครบรอบ 5 ปี มอบของขวัญแทนคำขอบคุณลูกค้าที่มาซื้อสินค้าตลอด 5 ปีที่ผ่านมาวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้าสนามกีฬาเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการตลาดเกษตรกร จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 5 ปี ตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบของขวัญแทนคำขอบคุณลูกค้าที่มาซื้อสินค้าตลอด 5 ปีที่ผ่านมา


* ตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการมาครบ 5 ปี โดยยึดหลักจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางเกษตร โดยเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายโดยตรง พร้อมเสนอขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยที่ผ่านการรับรองโดยระบบต่างๆ เช่น การผลิตการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) การแปรรูปที่ดี (Good ManufacturingPractice : GMP) และเปิดตัวผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ หรือได้รับการพัฒนำโดยการบรรจุภัณฑ์ หรือที่มีคุณลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น อีกทั้งให้ภาคเอกชนในจังหวัดได้มีโอกาสร่วมมือในการจัดการตลาดเกษตรกรในลักษณะที่รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกร พัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาด รวมทั้งพัฒนาตลาดที่มีศักยภาพให้เป็นตลาดเกษตรกรถาวรในอนาคต


** พ.อ.อ.สมศักดิ์ จิตรไพบูลย์ รองประธานตลาดเกษตกรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ครบรอบ 5 ปี คณะกรรมการจึงมอบของขวัญแทนคำขอบคุณลูกค้าที่มาซื้อสินค้าตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะจัดกิจกรรมอีกครั้ง ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถือเป็นการมอบของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดเกษตรกรตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลภาพข่าวโดย...นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
//////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.