Header Ads

จ.อุทัยธานี!! อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 40

จ.อุทัยธานี!! อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 40 พร้อม โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL)และโครงการฝึกอบรมเทคนิคการปฏิบัติงานพื้นที่คุ้งครองภาคสนาม(พยัคฆ์ไพร รุ่นที่ 6)  ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 1 ธ.ค.2562 ณ อนุสรณ์สถาน สืบนาคะเสถียร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
โดยมี อธิบดีธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในงาน ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก.คณะวนศาสตร์.มหาลัยเกษตรศาสตร์ นายธนิต หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นายธานี วงศ์นาค หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชุดเจ้าหน้าที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พร้อมหน่วยข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมงาน    

นายธนิต หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมกับ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณะวนศาสตร์ มหาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ว่า อธิบดีธัญญา เนติธรรมกุล ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า แต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ตลอดระยะ 4 ปี โดยสามารถสรุปได้พอสังเชปในแต่ละด้านได้ดังนี้ ด้านการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ปฏิรูประบบการลาดตระเวนในพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศ วางกรอบป้องกันการบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มเติม ปิดอุทยานแห่งชาติทางทะเลเพื่อให้ธรรมชาติฟื้นตัว ด้านการปราบปรามการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ด้านการบริหารบุคคล ด้านธรรมมาภิบาล จัดการควบคุมการจัดเก็บเงินรายได้อุทยานแห่งชาติเพิ่มขึ้น หยุดยั้งการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งในระบบราชการ โอกาสนี้คณะวนศาสตร์ จึงเห็นสมควรมอบโล่ห์รางวัล ผู้อุทิศตนทำงานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่นักอนุรักษ์สัตว์ป่าในปัจจุบัน และอนาคตสืบไป

ส่วนบรรยากาศภายในงาน ผอ.ธนิต หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 กล่าวรายงานการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ SMART Patrol ในครั้งนี้ พร้อมกับมีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิทักษ์ป่าเขตห้วยขาแข้งอีกด้วย

สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441

ขับเคลื่อนโดย Blogger.