Header Ads

นายก อบต นครสวรรค์ตก ตัวแทนภาคเขต3 เข้าร่วมประชุม สปสช กทม ด้านสุขภาพ นายจำลอง พรมหนองโดก นายกองศ์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ได้รับเชิญเป็นตัวแทน. การประชุมโครงการ มหกรรมรวมพลัง กลไก ขับเคลื่อน ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ที่ ก.ท.ม โดยมี  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน  การประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจ ระดับประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมนับพัน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ จะนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับ ประชาชนในท้องถิ่นภูธรต่างจังหวัดได้รับทราบ ต่อไป   นายจำลอง พรมหนองโดก นายก อบต นวตก  เปิดเผยว่า ผมได้มีโอกาสเป็นตัวแทนระดับภาคเขต3นครสวรรค์  ร่วมประชุมระดับภาคเขต3 ซึ่งการประชุมร่วมครั้งนี้ ได้รับข้อมูลผลสิทธิประโยชน์ นำความรู้มาให้กับประชาชนชาวนครสวรรค์ สิทธิการ ในหลักประกันสุขภาพ  สปสช (ผู้ป่วย) จะได้รับผลประโยชน์ ซึ่งบางคนไม่รู้เท็จจริง สิ่งเหล่านี้จะนำมาถ่ายทอดให้กับผู้ป่วย ที่พึงจะได้รับ และ ยังมีเรื่อง ดีๆอีกมากมาย การออกกำลังกาย. โดยทาง อบต นวตก จะได้นำความรู้ มาให้ชาว นวตก รับรู้ถึงสุขภาพ เช่น ออกกำลังกายอย่างไรให้เหมาะสมกับวัย  สปสช หลักประกันสุขภาพ เน้น ให้ประชาชนแข็งแรง สุขกายใจ ต้องมาก่อน. สุขภาพดี ทุกอย่างจะดีตามมา อย่างไรก็ตาม ตำบลนครสวรรค์ตก เน้นสุขภาพประชาชนต้องแข็งแรง กาย และ ใจ

!!!!ต้อย อาคม รอบรั้วภูธร 0619525644 !!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.