Header Ads

บริษัท เอ็มเจมอเตอร์ จำกัด มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 360 คน ที่บ้านเปือย ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

   
     วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธ.ค. 62  เวลา 09.00 น.
     นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ  ณ ศาลาประจำหมู่บ้านเปือย หมู่ที่ 1 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    โดย นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ  พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ


     นายมานิต จงจิตต์เวชกุล ประธานบริษัท เอ็มเจมอเตอร์ จำกัด ได้ส่งมอบความสุขคืนกำไรให้กับประชาชนโดยมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุเป็นประจำทุกปี สำหรับ ปี พ.ศ. 2562 ได้ทำโครงการมอบผ้าห่ม จำนวน 360 ผืน ให้แก่ผู้สูงอายุของตำบลเปือย ดังนี้
   บ้านเปือย หมู่ที่ 1 จำนวน 117 คน , บ้านเปือย หมู่ที่ 6 จำนวน 100 คน , บ้านเปือย หมู่ที่ 7 จำนวน 143 คนและยังมีการมอบเงินให้ผู้ที่มีอายุ 80 ปี  แต่ไม่เกิน 90 ปี จำนวน 10 รายๆ ละ 1000 บาท  90 ปี ขึ้นไป จำนวน 2 รายๆ ละ 2000 บาท เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน ทั้งนี้ ยังมีการเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน


ภาพ/ข่าว#วิภาวรรณ สงวนพันธุ์#รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.