Header Ads

นครสวรรค์ตะลึง!!! สำรวจพบ “ต้นรวงผึ้ง” ขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นกลุ่มใหญ่ มากถึง 34 ต้น ในวัด ที่จังหวัดนครสวรรค์

  

เมื่อวันที่  7 ธันวาคม 2562
นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) เปิดเผยว่า นักวิชาการป่าไม้ จากกลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำรวจพบ “ต้นรวงผึ้ง” ขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นกลุ่มใหญ่ มากถึง 34 ต้น ที่วัดเกรียงไกรใต้ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ต้นรวงผึ้ง  มีชื่อทาพฤกษศาสตร์ ว่า Schoutenia glomerate King subsp. Peregrina (Craib) Rockm เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง พบบางต้นมีความสูงถึง 15 เมตร ช่อดอกแบบกระจุก กลีบเลี้ยงสีเหลือง ลักษณะคล้ายรูปดาว มีกลิ่นหอม ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันใกล้ๆ วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาล 10  ดอกรวงผึ้งมีกลิ่นหอม ช่วงดอกบาน มีผึ้งมาเกาะเต็มต้น น่าจะเป็นที่มาของชื่อที่เรียกต้นไม้ชนิดนี้ ว่า "รวงผึ้ง"ด้วยเหตุที่  "รวงผึ้ง" เป็นต้นไม้ที่ออกดอกในช่วงใกล้ๆ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ประกอบกับมีดอกสีเหลือง ซึ่งตรงกับสีประจำวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ  จึงมีผู้จัดถวายให้พระองค์ ในหลวงรัชกาล 10 ทรงปลูกในคราวเสด็จทรงเยี่ยมสถานที่ต่างๆ เสมอมา จนปัจจุบัน รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการปลูกตามสถานที่สำคัญ และสถานที่ราชการต่างๆ จนสามารถพบเห็นต้น "รวงผึ้ง" มีการปลูกกันทุกแห่ง ทุกภาค ของประเทศไทย จนบางครั้งหลายท่านได้เข้าใจและพูดต่อๆ กันว่า  "รวงผึ้ง" เป็นต้นไม้ประจำรัชกาล ไป ทั้งที่ยังไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือใดยืนยัน

อย่างไรก็ตาม ต้นรวงผึ้ง ที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินั้น เป็นพืชที่หาพบได้น้อยมาก พบไม่มากแห่งนัก และมักขึ้นเพียงต้นเดียว หรือ 2-3  ต้น แต่จากการสำรวจ และเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ที่วัดเกรียงไกรใต้ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562  ที่ผ่านมา พบต้น "รวงผึ้ง" ขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ พบมากถึง 34 ต้น มีขนาดความโตทางเส้นรอบวง(GBH) ตั้งแต่ 13-177 เซนติเมตร โดยมีความโตทางเส้นรอบวงเฉลี่ย 47.83 เซนติเมตร มีความสูง ระหว่าง 2.5 – 15.0 เมตร ซึ่งขนาดความโตที่แตกต่างกันนี้นั้น แสดงให้เห็นถึงการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของต้นรวงผึ้งที่สำรวจพบในครั้งนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีผลจากการสำรวจในครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมของต้น "รวงผึ้ง" และสามารถใช้เป็นแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ และขยายพันธุ์ต่อไป

!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.