Header Ads

ตราด- รวมใจเป็นหนึ่ง " ชาวคลองใหญ่ ร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลเจ้าแม่ทับทิม รองรับงานประจำปี 31ธันวาคม 62 - 4 มค 63


ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ตราดเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว" ส่งท้ายปีเก่าต้อน รับปีใหม่ ศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ ประจำปี 2562-2563 "อะเมซิ่ง ไทยเท่ อพท." ในวันที่ 31 ธ.ค.62 - 4 ม.ค.63 นายพีระ การุญ นาย อําเภอ คลองใหญ่ นาย    วิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลคลอง ใหญ่ และนางสาว ปอร์วัน ไชยศิริ ประ ธานคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่  ร่วมกันนำคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่  ตลอดจนหน่วยงานราชการ พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอคลองใหญ่  ช่วยกันทำความสะอาดปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์ศาลเจ้าแม่ทับทิมให้เกิดความสวย สง่างาม เพื่อรองรับการจัดงานดังกล่าว
ในการพัฒนาปรับปรุงและปรับสภาพภูมิทัศน์ศาลเจ้าแม่ทับทิมดังกล่าวมีการ ปัดกวาด ขัดล้าง ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณรอบตัวศาล ตลอดจนการ ขัดล้างตัวศาลทั้งภายนอก ภายใน เพื่อให้เกิดวามสะอาด สวยงาม เป็นศิริมงคล กับอาคารศาลเจ้าแม่ทับทิมและผู้เข้ามานมัสการกราบไหว้บูชา องค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ ในช่วงส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 ต่อไปด้วย


นส.ปอร์วัน ไชยศิริ ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ บอกว่ากิจกรรมดังกล่าวถือเป็นประเพณีของชาวคลองใหญ่ ที่จะต้องมาร่วมในการทำความสะอาด อาคารศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองคลองใหญ่ สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวคลองใหญ่มานานร่วม 200 ปีการจัดกิจกรรมตามประเพณีนี้ นอกจากเป็นศิริมงคลกับอาคารศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่แล้ว ยังเชื่อกันว่า จะส่งผลให้ผู้มาร่วมกิจกรรมมีโชคลาภจากการร่วมกิจกรรมนี้อีกทั้งเชื่อว่าเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่จะช่วยปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงสืบต่อไปด้วย.

ทีมข่าวตะวันออก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.