Header Ads

ราชบุรี ข่าว - ผบ.ร.29 พล.ร.9 มอบผ้าห่มให้ชาวสวนผึ้งสู้ภัยหนาวเมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 ธ.ค.62 พ.อ.วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ( ผบ.ร. 29 )  ผบ.ฉก.ทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรีสีห์  พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร มอบผ้าห่มให้กับประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนในอำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี  ตามโครงการมอบผ้าห่มช่วยเหลือราษฎร ที่ประสพภัยหนาว เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว และมีฐานะยากจน ในพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ อ.สวนผึ้ง อ.บ้านคา จังหวัดราชบุรี และ อ.หนองหญ้าปล้อง อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รวม 4 อำเภอ 2 จังหวัด  จำนวน 1,000 ผืน

พร้อมกันนี้ นายสมศักดิ์ เหลืองจรุงรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง และนางอภิคณา ทองเหลือ ผู้ใหญ่หมู่ 3 บ้านผาปก อ.สวนผึ้ง ได้นำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมออกตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ราษฎรในพื้นที่ หลังมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องนานหลายวันประมาณ 13 - 15 องศาเซลเซียส  ส่งผลให้ประชาชนประสบปัญหาภัยหนาว และได้รับความเดือดร้อนด้านขาดเครื่องนุ่งห่มเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ทางผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ยังได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี มอบให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบภัยหนาวเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวด้วย ท่ามกลางความปลื้มปิติของประชาชนชาวอำเภอสวนผึ้ง ที่เห็นทหารเข้าไปช่วยเหลือ และบริการในด้านต่างๆเป็นอย่างดี

พร้อมกันนี้ นายสมศักดิ์ เหลืองจรุงรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง และนางอภิคณา ทองเหลือ ผู้ใหญ่หมู่ 3 บ้านผาปก อ.สวนผึ้ง ได้นำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมออกตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ราษฎรในพื้นที่ หลังมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องนานหลายวันประมาณ 13 - 15 องศาเซลเซียส  ส่งผลให้ประชาชนประสบปัญหาภัยหนาว และได้รับความเดือดร้อนด้านขาดเครื่องนุ่งห่มเป็นจำนวนมาก

พ.อ.วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ   เปิดเผยว่า  ตามนโยบายของกองทัพบกได้ให้ความสำคัญการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว  โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยในเขตราชบุรีและเพชรบุรี ทางกองทัพภาคที่ 1 โดยกองกำลังสุรสีห์ ได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  ผู้นำชุมชน จิตอาสา นำผ้าห่มกันหนาวมามอบให้แก่ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดน ที่คงมีประชาชนอาศัยอยู่อีกเป็นจำนวนมาก   จำเป็นที่จะต้องจัดความสำคัญเร่งด่วนช่วยเหลือ โดยให้ความสำคัญผู้สูงอายุ คนชรา เด็กเล็ก ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นลำดับแรกในการช่วยเหลือก่อน  และได้กระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ และยังมีหน่วยงานของทหารพราน ตชด.ที่อยู่ตามแนวชายแดนในพื้นที่ ก็จะได้นำไปมอบให้เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน

/////////////////////////////////////////////


ข่าวโดย...สุจินต์ นฤภัย(เต้)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.