Header Ads

ชุมพร ครบรอบ 26 ปี กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. พ.อ.ปรีชา จันทคณางกูร รอง ผบ.ป.๕ (๑)ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี พร้อม พลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์  ได้รับเกียรติจากหัวส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรร ครบรอบปีที่ 26  ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5

     กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 26  มีพิธีทางพุทธศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลของหน่วยที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ ที่ป้องกันประเทศชาติ และที่เสียชีวิตจากกรณีอื่นๆ อีกทั้งเพื่อให้เป็น ศิริมงคล แก่หน่วย ทั้งข้าราชการ และครอบครัว รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของกำลังพล และมอบประกาศเกียรติคุณควรแก่การยกย่องแกกำลังพล และครอบครัว ณ กองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  วัตถุประสงค์ ของการมอบทุนการศึกษา เป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุตร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ ให้มีความมุมานะอุสาหะ ประพฤติตนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม และของประเทศต่อไป

      พันโท ประสงค์ โอวาทฬารพร เผย จัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อ ศิริมงคลแก่หน่วย และเพิ่มขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการ และครอบครัวที่สังกัดหน่วย โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนาเป็นการทำบุญร่วมกันทุกภาคส่านของหน่วย หลังเสร็จจากพิธีการมอบเกียรติบัตร  มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการในสังกัด กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 และพิธีทางศาสนาแล้วได้จัดเลี้ยงอาหารให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ และสุดท้ายได้มอบของขวัญให้กับแขกผู้มีเกียรติ และคณะสื่อมวลชนทีเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ และกล่าวขอบขอบคุณกับทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 26  และจะดำเนินกิจกรรมนี้ต่อไปในทุกปี

/ ภุชงค์ ทองมี (นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.