Header Ads

การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กลุ่มสตรี จำนวน 26 กลุ่ม เป็นเงิน 1,290,000 บาท เพื่อส่งเสริมอาชีพเป็นรายได้เสริม อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

          นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และนายชัยชาญ บูชาเดช และทีมงานสนง.พัฒนาชุมชนอำเภอลืออำนาจ ฝ่ายเลขา ได้ประชุมอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน แก่สมาชิกกองทุนฯ ที่เสนอโครงการกู้ยืมเงิน  ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ2563 รวม 26กลุ่ม/โครงการ รวมยอดเงินกู้ กว่า 1,290,000 บาท  ณ.ห้องประขุมอำเภอลืออำนาจ ทั้งนี้ได้เชิญกลุ่มสตรี ทั้ง 26 กลุ่ม มาชี้แจงรายละเอียดด้วยตนเอง ประกอยการพิจารณา มีโครงการ ดังนี้
   1.เลี้ยงโคพื้นเมือง (ต่อยอดโคพื้นเมืองที่มีอยู่แล้ว)
   2.ตัดเย็บเสื้อผ้า
   3.แปรรูปอาหาร
   4.เลี้ยงไก่สามสายเลือด
   5.เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
   6.ทอผ้าไหม. ฯ

ภาพ/ข่าว #วิภาวรรณ สงวนพันธุ์# รายงาน
   
ขับเคลื่อนโดย Blogger.